Om

Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb

Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb utgör en sammanslutning för personer med

intresse för jaktskytte och jaktvård i Ljusnarsberg med omnejd.

Vi håller skjutbanan vid Stångfallet öppen för övningsskytte ), under

våren-försommaren och sensommaren-hösten, lördagar kl 10-13 och tisdagar kl

17-19 (OBS! Endast älgbanan öppen på tisdagar. Vi erbjuder kulskytte mot

stående viltmål 80 meter (älgkalv) , löpande viltmål 80 meter (älg) Digitalt självmarkerande, löpande

viltmål 50 meter (miniälg), samt hagelskytte; nordisk trap.

Vi anordnar även några tävlingar varje år: Klubbmästerskap, Duvtävling,

uttagning till Länsälgen samt Älglagstävling.

Som medlem i klubben har man även möjlighet att hyra kulbanorna för

övningsskjutning utanför ordinarie öppettider. Vid hyra av hagelbanan krävs

att en styrelsemedlem närvarar.

Kontaktpersoner:

Ordförande: Joakim Hermansson, tele 070-277 09 31

Banchef: Niclas Råstock, tele 070-216 82 07

Sekreterare: Jonas Nyström, tele 070-238 77 06

Kassör: Madeleine Aronsson, tele 070-544 84 50

Adress: Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb

c/o Madeleine Aronsson

Konstmästaregatan 7 A

714 30 Kopparberg