Hagelbana

Skjutbaneinstruktion hagelbana (trap)

 

Banan ägs av Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb i Ljusnarsbergs kommun. Banans tillstånd från kommunen och Polismyndigheten samt Statens Skytteombud är utställt på Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb som är ansvarig för banan. Tillståndet gäller tom 2017-06-30

Klubben är också medlem i Svenska Jägareförbundet i Örebro län.

 

1. Skjutbanechef och säkerhetsansvarig är

Niclas Råstock, tele 070 216 82 07

 

2. Hagelbana, trap

Berättigad att använda banan under banans öppettider är Medlemmar i Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb. Under ordinarie öppettid när skjutledare finns är banan öppen för alla.

 

3. Tillåtna skjuttider är

Alla dagar kl. 07.00 - - 21.00

 

4. Vid skjutning

Skall alla skyttar anmäla sig till skjutledaren. Är medlem själv på banan är denne skjutledare. Skyddsglasögon skall alltid användas, och finns att låna av klubben.

 

5. Tillåtna vapen

Hagelvapen med hagel ej grövre än 2,5mm, stålhagel.

 

6. Tillåtna skjutplatser och skjutriktningar

Skjutning får ske från anlagda skjutplatser, betongplattor belägna hitom lerduvekastaren.

 

7. Sjukvårdsmaterial

Finns bredvid älgbanan, i klubbstugan, till vänster i köket. Ambulans tillkallas genom larmnumret 112. Vid allvarlig olycka ring Polisen 114 14. Använd Din egen eller någon annans mobiltelefon i första hand. Annars finns närmsta bebodda hus vid Kraftstationen invid Lilla Kummelsjön; åk höger mot Ställdalen från skjutbanevägen, och sedan första avtagsvägen till vänster. Eller fortsätt mot Ställdalen och sväng istället in vid Lilla Kumlan eller Hampus.

 

 

 

 

Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb

Ordförande

Joakim Hermansson