tjänstgöring2017

ONLINE BOKNING

 

 

 

 

 

På Stångfallets skjutbana finns tillgång till

 

*Stillastående kalv 80m

*Duvbana

*Självmarkerande löpande älgbana 80m

*Grisbana(miniälg)

 

Fin grillplats finns att nyttja!

Ved och grillgaller finns på plats

 
 
 

Här nedan kan du skicka mail till oss vid frågor